Sanacija jedne proste karijesne lezije podrazumeva uklanjanje obolelog zubnog tkiva i postavljanje ispuna (plombe) na tako obradjenom zubu.

Tu podrazumevamo sanaciju karijesne lezije zuba i sanaciju svih vrsta komplikacija karijesa zuba.

Intervencije koje se najcesce sprovode u jednoj polivalentnoj stomatoloskoj ordinaciji kakva je nasa, upravo spada u ovaj segment stomatoloske prakse.

Najcesca vrsta ispuna koje se upotrebljavaju u sanaciji karijesne lezije su:

 • Amalgamski ispun (crna plomba)
 • Kompozitni ispun (bela plomba)
 • Glass-jonomer ispun, koji je narocito prihvatljiv kod sanacije karijesnih lezija zbog vise povoljnih aspekata koje ostvaruje, gde treba posebno istaci njegovu osobinu otpustanja fluorida.


Fluoridi su vrsta minerala koji znacajno povecavaju otpornost zuba prema karijesu, kako zuba na kome je postavljen ispun, tako i zdravih zuba.

 

 

U okviru ovog segmenta stomatoloske prakse sprovode se i sanacije akutnih i hronicnih infekcija korena zuba koje su nastale najcesce kao pratilac karijesa.

Takodje u ovaj segment spada i:

 • Plombiranje zuba - Almagamon - crna plomba
 • Plombiranje zuba kompozitnim materijalom - bela plomba
 • Nadogradnja zuba pulparnim kocicima
 • Nadogradnja zuba fiberglass kocicem
 • Lecenje zuba vitalnom ekstripaciom
 • Lecenje zuba mortalnom ekstripaciom
 • Lecenje zuba mortalnom amputacijom
 • Lecenje gangrene periapikalnog procesa
 • Periapikalno punjenje
Serbian English

018 884 700