Jos jedan neophodni segment svakodnevne stomatološke prakse je oralno hirurška delatnost. Ona predstavlja specijalističku granu stomatologije koja se bavi hirurškim zahvatima u području zuba i vilice.

Intervencije iz ove oblasti koje se mogu obaviti u našoj ordinaciji su:

 • Ekstrakcija - vadjenje zuba
 • Ekstrakcija zaostalih korenova
 • Hirurško vadjenje implatiranih zuba
 • Hirurško vadjenje umnjaka
 • Hirurška priprema rezidualnih grebenova u okviru protetskih sanacija pacijenata.
 • Hirurška terapija komplikacije vadjenja zuba.
 • Oroantralna komunikacija.
 • Fraktura dela alveoralnog grebena.
 • Incizija apcesa
 • Aplikotomija
 • Cistokomija
Serbian English

018 884 700