Stomatološka protetika je svakako najlepša, ali i najzahtevnija oblast stomatologije.

Najlepša je zato što pruža lekaru i tehničaru mogućnost za kreativan rad, pri čemu dolazi do izražaja smisao za lepo i skladno.

Najzahtevnija je zato što zahteva znanje iz raznih oblasti stomatologije, oralne fiziologije, gnatologije, stomatoloških materijala, biofizike.

Protetika se temelji na čvrstim biološkim osnovama, a izrada svake zubne nadoknade je medicinski zahvat.

 

Protetski radovi u stomatologiji se dele na mobilne, fiksne i kombinovane radove.

  • Metalo-keramičke krune na zlatu
  • Livena nadogradnja
  • Privremene akrilatne krune
  • Teleskop krune
  • Titan-keramičke krune
  • Bez-metalna keramika
  • Individualni zirkon radovi
  • Izrada visil proteze/ skeletirane proteze
  • Totalne proteze
  • Parcijalne proteze

Serbian English

018 884 700