Endodoncija

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi lečenjem i tretmanom slučajeva kod kojih je devitalizacija zuba, odnosno „vadjenje zivca“, jedina moguća terapija. Ovo se dešava kada se kao posledica uznapredovalog karijesa ili traume zuba javi oboljevanje pulpe zuba.
Endodontski tretman kanala moguce je obaviti rucnim I masinskim instrumentima(endomotorima).
Prednosti masinske obrade kanala u odnosu na rucni tretman su:

– Mogućnost obrade tankih ili jako zakrivljenih kanala korena;
– Brže i kraće vreme uklanjanja inficiranog dentina sa zidova kanala korena, čime se smanjuje mogućnost naknadne kontaminacije mikroorganizmima iz usne duplje;
– U toku jedne, kratkotrajne posete, moguće je ukloniti „živac“, proširiti kanale korena i napuniti ih, čime se endodontski tretman svodi na jednu posetu stomatologu;

U Stomatološkoj ordinaciji Nikodijevic koristimo jedan od najsavremenijih aparata za endodontski tretman zuba, Dentspy Sirona X-Smart Plus endo-motor sa apeks lokatorom. Apeks lokator je uređaj koji signalizira koliko smo udaljeni od vrha korena zuba. Na osnovu zvučnog signala i grafičkog prikaza pozicije iglice na samom aparatu, stomatolog u svakom trenutku zna tačno u kom delu kanala korena se iglica, odnosno proširivač, nalazi. Ovim postupkom mogućnost greške u lečenju kanala korena se svodi na minimum, čime se postiže maksimalni terapijski efekat endodontskog tretmana.
Mašinski proširivači su po pravilu nikl-titanijumski, sa velikom mogućnosti savijanja i preparacijom kanala korena i sa velikom zakrivljenosti.