Implantologija

Oralna implantologija je sigurno najznačajnija stomatološka disciplina na polju sanacije totalne i parcijalne bezubosti kod pacijenata. Sam uspeh implantologije zavisi u najvećoj meri od vrste plasiranih implantata.U našoj ordinaciji primenjuju se implanti dva renomirana svetska proizvođača : C-Tech, i Zimmer. Garancija kvaliteta je potvrđena internacionalnim pasošem – sertifikatom implantata, sa opisom mesta na kome je ugrađen i serijskim brojem (pasoš implantata sadrži informacije koje je moguće učitati u bilo kom delu sveta, što je potvrda kvaliteta proizvođača i porekla implanta).Proces oralno-hirurške i implantološke sanacije pacijenata obavlja hirurški tim na čelu sa dr. M. Nikodijevićem, specijalistom oralne hirurgije i implantologije. Proces ugradnje implanta u bezubi deo gornje ili donje vilice podrazumeva boravak od 5 do 7 dana u Sokobanji.U prvoj poseti nakon radiološke procene stanja kosti pristupa se plasiranje implanta. Sam proces ugradnje traje oko 20 min do 2 sata, u zavsnosti od broja implantata. Nakon 24 časa sledii prva kontola a nakon 5-7 dana uklanjanje hirurških konaca na mestu gde je umplant ugrađen. Ovaj period pacijent može da iskoristi za uživanje u jednom od najlepših turističkih mesta u Srbiji uz besplatan boravak.