Oralna hirurgija

Još jedan neophodni segment svakodnevne stomatološke prakse je oralno hirurška delatnost. Ona predstavlja specijalističku granu stomatologije koja se bavi hirurškim zahvatima u području zuba i vilice.

Intervencije iz ove oblasti koje se mogu obaviti u našoj ordinaciji su:

– Ekstrakcija – vadjenje zuba
– Ekstrakcija zaostalih korenova
– Hirurško vadjenje impaktiranih zuba
– Hirurško vadjenje umnjaka
– Hirurška priprema rezidualnih grebenova u okviru protetskih sanacija pacijenata.
– Hirurška terapija komplikacije vadjenja zuba.
– Oroantralna komunikacija.
– Fraktura dela alveoralnog grebena.
– Incizija apcesa
– Aplikotomija
– Cistektomija