Bolovi u viličnom zglobu (TMZ-temporomandibularni zglob)

Ono što najčešće dovodi pacijente stomatologu je pucketanje u zglobu prilikom otvaranja i zatvaranja usta Temporomandibularni zglob je jedini pokretni zglob glave koji povezuje donju vilicu sa bazom lobanje. Postoje dva zgloba sa leve i desne strane koji funkcionalno čine jednu celinu. Zglob sačinjavaju zglobne površine i to: vilična jama i glava donje vilice između kojih je umetnut meniskus odnosno zglobni kolut čija je uloga da smanji trenje između ovih zglobnih površina pri pokretima donje vilice. Oko zgloba se nalazi zglobna čahura i zglobne veze koje ojačavaju čahuru.

Pokreti koji se mogu vršiti u ovom zglobu su podeljeni u tri osnovne kategorije: pokreti podizanja i spuštanja, pokreti napre i nazad i lateralni pokreti ( rotacija ) odnosno svi oni pokreti koji se normalno izvode u toku žvakanja, gutanja, govora pri čemu se angažuje određena grupa mišića. TMZ je jedan od najaktivnijih zglobova u organizmu zbog čega postoji čitav niz disfunkcija koje mogu nastati u njemu. Ono što najčešće dovodi pacijente stomatologu je pucketanje u zglobu prilikom otvaranja i zatvaranja usta, bol u vilici, bol iza uha, bol koji se širi u ramena, vrat i leđa, ukočenost zgloba kao i ograničeni pokreti u zglobu, glavobolja, grčevi i bolovi u mastikatornim mišićima. Ostali simptomi koji se mogu javiti su vrtoglavica, zujanje u ušima, slabija čujnost na to uho kao i mogući poremećaj vida ( kao što je zamagljen vid ). Skup poremećaja koji se javljaju u viličnom zglobu, a praćeni su ovim simptomima naziva se Kostenov sindrom.

Tačan uzrok nastanka se još uvek ne zna, ali se često povezuje sa stiskanjem i škripanjem zubima, dužim držanjem otvorenih usta, čestim žvakanjem žvakaće gume, nepravilnim držanjem tela, aktivnostima kod kojih je glava u abnormalnom položaju ( često držanje telefonske slušalice ramenom ), traume mastikatornih mišića. Drugi rizični faktori su poremećaji u strukturi zgloba, slabljenje ligamenata koji obavijaju zglobnu čahuru, poremećaji okluzo-artikulacionih odnosa i visine zagrižaja usled gubitka zuba, artroza i druga oboljenja zgloba, povrede i fibromialgije mišića odgovornih za pokrete u zglobu, stres i drugi.

Tegobe kod Kostenovog sindroma su dosta česta pojava, a lečenje zahteva strpljenje i upornost. Pre svega treba otkriti uzrok ili rizični faktor i ukloniti ga, pa tek onda pristupiti lečenju koje podrazumeva zagrevanje obolelog zgloba, ukoliko postoje bolovi primena medikamenata i vežbe za jačanje ligamenata viličnog zgloba. Ono što mi u našoj ordinaciji možemo da pružimo pacijentima je i laserska terapija TMZ .