Usluge

ESTETSKA I KONZERVATIVNA STOMATOLOGIJA

ENDODONCIJA - LEČENJE KANALA KORENA ZUBA

– estetski ispuni
– kompozitne fasete
– zamena starih amalgamskih ispuna kompozitnim ispunima
– beljenje zuba
– inlej i onlej nadogradnje

Savremeno lečenje zasniva se na preciznom mašinskom čišćenju i oblikovanju kanala korena,temeljnom ispiranju, snažnoj dezinfekciji i preciznom zatvaranju kanalnog sistema

MOBILNA I FIKSNA PROTETIKA

ORALNA MEDICINA I PARODONTOLOGIJA

– parcijalne i totalne akrilatne proteze
– vizil proteze,
– valplast proteze,
– metalokeramičke krunice i mostovi,
– bezmetalne nadoknade

– uklanjanje zubnog kamenca i konkremenata
– peskiranje zuba
– primena lasera u lečenju parodontopatičnih zuba
– lečenje oboljenja mekih tkiva usne duplje

ORALNA HIRURGIJA I IMPLANTOLOGIJA

DEČIJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA

– vađenje zuba
– uklanjanje granuloma i viličnih cisti,
– vađenje impaktiranih zuba,
– ugradnja implantata

– preventivno zalivanje fisura
– primena preparata fluora
– popravka mlečnih zuba
– bezbolno vađenje mlečnih zuba

ORTOPEDIJA VILICE

DIGITALNA RENDGENOGRAFIJA

– mobilne i fiksne ortodontske proteze 

– snimanje pojedinačnih zuba
– ortopantomografija
– snimanje sinusa
– snimanje viličnih zglobova